“PlayStation” консоль дээр “GTA 5” (Grand theft auto) тоглодог тоглоомын хорхойтнууддаа зориулан хүргэдэг цуврал нийтлэлийн маань 3 дах дугаар “Canis (GTA 5) VS Jeep”-ээр үргэлжлэн хүрч байна.

Тайлбар: “PSN” нь “PlayStation Network” буюу онлайн тоглох тоглогчийн нэр.

 

“Canis” нь нийт 10 машин байгаа ба үүнээс 8 нь “Jeep”-ийн машин бол үүн дээр “Citroën” болон “Rezvani Motors” хоёрын машин нэмэгддэг. Эхний машин бол:

 

1. “Bodhi” VS “Kaiser Jeep M715”

Үнэ/Price: $25,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

Нэмэлт тайлбар: Та бүхэн уг машиныг “Trevor”-ийн машин гэдгээр нь андахгүй байх.

 

 

2. “Mesa, Crusader” VS “Jeep Wrangler JK”

Үнэ/Price: $20,000; $87,000; $225,000

Худалдагдах газар/Sale location: Exports and Imports; Werryweather variant; Warstock Cache & Carry

Нэмэлт тайлбар: Цэргийн, Offroad болон энгийн гэсэн 3 төрөл байдаг. Гудамжнаас дээрэмдэх, дэлгүүрээс худалдан авах эсвэл “Werryweather”-лүү залгаж дээрэмдэх зэрэг өөрийн болгох боломжтой.

 

 

3. “Seminole” VS “Grand Cherokee WJ”

Үнэ/Price: $30,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

4. “Seminole Frontier” VS “Cherokee XJ”

Үнэ/Price: $678,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

5. “Kamacho” VS “Crew Chief 715 concept”

Үнэ/Price: $345,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

6. “Kalahari” VS “Citroën Méhari”

Үнэ/Price: $40,000; $51,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

Нэмэлт тайлбар: “Kalahari” нь дээвэртэй дээвэргүй гэсэн 2 төрөл байдаг.

 

 

7. “Freecrawler” VS “Rezvani Tank”

Үнэ/Price: $597,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motorsport

 

 

 

  1. “Benefactor” VS “Mercedes Benz”
  2. “Obey” VS “Audi”
  3. “Canis” VS “Jeep”
  4. “Ubermacht” VS “BMW”
  5. “Albany” VS “Cadillac”