“PlayStation” консоль дээр “GTA 5” (Grand theft auto) тоглодог тоглоомын хорхойтнууддаа зориулан хүргэдэг цуврал нийтлэлийн маань 5 дах дугаар “Albany (GTA 5) VS Cadillac”-аар үргэлжлэн хүрч байна.

Тайлбар: “PSN” нь “PlayStation Network” буюу онлайн тоглох тоглогчийн нэр.

 

“Albany” нь нийт 17 машин байгаа ба үүнээс 13 нь “Cadillac”-ийн машин бол үүнээс “Cavalcade”, “Primo”, “Manana” моделууд нь он болон загвар зэргээр ялгаатай 2 төрлүүд байгаа. Бусад нь “Lincoln”, “Buick” гэх мэт машинууд байдаг.

Эхний машин бол:

 

1. “Alpha” VS “Elmiraj”

Үнэ/Price: $150,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motors

 

 

2. “Emperor” VS “de Ville (1977-1984)”

Үнэ/Price: –

Худалдагдах газар/Sale location: –

 

3. “Manana” VS “Eldorado (1967-1970)”

 

Үнэ/Price: $10,000

Худалдагдах газар/Sale location: Benny’s orginal motors

Нэмэл тайлбар: “Manana” загвар нь “Benny’s orginal motors”-оор илүү гоё тоноглох боломжтой байдаг ба дээвэртэй болон дээвэргүй 2 янз байдаг.

 

 

4. “Primo” VS “Seville (1998-2004)”

 

Үнэ/Price: $9,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos; Benny’s Original Motor Works

Нэмэл тайлбар: “Manana” загвар нь “Benny’s orginal motors”-оор илүү гоё тоноглох боломжтой байдаг.

 

 

5. “Roosevelt” VS “341A Town Sedan (1928)”

Үнэ/Price: $750,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motors

Нэмэлт тайлбар: “Roosevelt Valor” гэх загвар байдаг ба ганц нэг жижиг ялгаанаас өөр онцын ялгаа байхгүй санагдсан.

 

6. “Virgo” VS “Eldorado (1970)”

Үнэ/Price: $195,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motors

 

 

7. “V-STR” VS “CTS-V (2019)”

Үнэ/Price: $1,285,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motors

 

 

8. “Cavalcade” VS “Escalade (2002-2006)”

Үнэ/Price: $60,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

9. “Cavalcade” VS “Escalade (2007-2014)”

Үнэ/Price: $70,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

10. “Hermes” VS “Buick Super”

Үнэ/Price: $535,000

Худалдагдах газар/Sale location:Southern San Andreas Super Autos

 

11. “Washington” VS “Lincoln Town Car (1998-2011)”

Үнэ/Price: $15,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

12. “Stretch” VS “Lincoln Town Car limousine (1998-2011)”

Үнэ/Price: $30,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

13. “Buccaneer” VS “Buick Riviera (1963-1965)”

Үнэ/Price: $29,000

Худалдагдах газар/Sale location: Benny’s original motors

Нэмэлт тайлбар: “Benny’s original motors”-оор тоноглох боломжтой.

 

 

 

  1. “Benefactor” VS “Mercedes Benz”
  2. “Obey” VS “Audi”
  3. “Canis” VS “Jeep”
  4. “Ubermacht” VS “BMW”
  5. “Albany” VS “Cadillac”