АНУ-н ерөнхийлөгч байсан Lincoln болон Kennedy хоёрт маш сонирхолтой бөгөөд итгэмээргүй олон адилхан зүйлс тохиолдсон байдаг. Хүн бүхэн мэдэх байх хоёулаа бусдын гарт а.м.ь н.а.саа а.л.д.сан гэхдээ өөр ямар адил төстэй зүйлс байв хамтдаа мэдэж авая.

Яагаад энэ хоёр АНУ-ын ерөнхийлөгчид эдгээр сонирхолтой бөгөөд хачирхалтай адилхан зүйлс давтагдсан байдаг юм бол?

1. Congress-д сонгогдсон жилүүд

a

Abraham Lincoln: 1846
John F. Kennedy: 1946

2. Ерөнхийлөгч болсон жилүүд

Abraham Lincoln: 1860
John F. Kennedy: 1960

 

3. Баримталж байсан эрх

Abraham Lincoln: Иргэний эрх
John F. Kennedy: Иргэний эрх

 

4. Хүүхэд

Abraham Lincoln: Хүүхдээ алдсан
John F. Kennedy: Хүүхдээ алдсан 

 

5. Нарийн бичиг

Abraham Lincoln-ын нарийн бичгийн нэр нь Kennedy
John F. Kennedy-н нарийн бичгийн нэр нь Lincoln

6. А.л.у.у.р.чны гарал үүсэл

Abraham Lincoln: өмнө зүгийн хүн
John F. Kennedy: өмнө зүгийн хүн

 

7. Дараагийн ерөнхийлөгчийн овог

Abraham Lincoln: Andrew Johnson
John F. Kennedy: Lyndon Johnson

8. Дараагийн ерөнхийлөгчийн гарал үүсэл

Abraham Lincoln: Andrew Johnson өмнө зүгийн хүн
John F. Kennedy: Lyndon Johnson өмнө зүгийн хүн

 

9. Дараагийн ерөнхийлөгчийн төрсөн жилүүд

Abraham Lincoln: Andrew Johnson 1808 онд төрсөн
John F. Kennedy: Lyndon Johnson 1908 онд төрсөн

 

10. А.л.у.у.р.чдын нэр

Abraham Lincoln: John Wilkes Booth 3 нэр 15 үсэгтэй
John F. Kennedy: Lee Harvey Oswald 3 нэр 15 үсэгтэй

 

11. А.л.у.у.р.чдын төрсөн жил

Abraham Lincoln: John Wilkes Booth, 1839 онд төрсөн
John F. Kennedy: Lee Harvey Oswald 1939 онд төрсөн

 

12. А.л.у.у.л.сан газар

Abraham Lincoln: Ford гэдэг театрт алуулсан
John F. Kennedy: Ford-ын хийсэн Lincoln загварын автомашинд а.л.у.у.л.сан

 

13. А.л.у.у.р.чны хувь заяа

Abraham Lincoln: Andrew Johnson шүүх хурлын өмнө а.л.у.у.л.сан
John F. Kennedy: Lyndon Johnson шүүх хурлын өмнө а.л.у.у.л.сан

14. Ү.х.э.хээс долоо хоногийн өмнө

Abraham Lincoln: Maryland, Monroe-д байсан
John F. Kennedy: Marilyn Monroe-той байсан

 

15. Эцэст нь

Abraham Lincoln: Tеатрат б.у.у.д.уулсан а.л.у.у.р.чин агуулахруу зугтсан
John F. Kennedy: Агуулахаас б.у.у.д.уулсан а.л.у.у.р.чин театрруу зугтсан

0-ээр төгссөн жилүүдэд сонгогдсон ерөнхийлөгчдийн төгсгөл

1840: William Henry Harrison (ажлын өрөөндөө н.а.с б.а.р.с.а.н)
1860: Abraham Lincoln (а.л.у.у.л.сан)
1880: James A. Garfield (а.л.у.у.л.сан)
1900: William McKinley (а.л.у.у.л.сан)
1920: Warren G. Harding (ажлын өрөөндөө н.а.с б.а.р.с.а.н)
1940: Franklin D. Roosevelt (ажлын өрөөндөө н.а.с б.а.р.са.н)
1960: John F. Kennedy (а.л.у.у.л.сан)
1980: Ronald Reagan (а.л.л.агын оролдлогоос а.м.ь.д үлдсэн)