НАСА-д судалгаа хийж буй баг нарны туяаны нэмэгдлээс улбаатай хүчилтөрөгчийн хомстлоос болж дэлхий дээрх амьдрал нэг тэрбум жилийн дараа зогсох болно гэж дүгнэж байна.

Нар дэлхийн хүчилтөрөгчийг үгүй болгоно

Дэлхийн дээрх амьдралын төгсгөлийн шалтгаан нь хүчилтөрөгчийн дутагдал байх болно. Судлаачдын багийн үзэж байгаагаар цаг хугацаа өнгөрөх тусам нар дэлхий дээрх хүчилтөрөгчийг устгаж амьдрах боломжгүй болгоно. Судлаачдын дүгнэлтээр нэг тэрбум жилийн дараа дэлхийн хүчилтөрөгч шавхагдаж дуусна.

НАСА 1

400 мянган удаа тооцоолж үзсэн

Мэдээллийн дагуу дэлхий нарны туяаны нөлөөгөөр хүчилтөрөгчгүй болно. Гэсэн хэдий ч энэхүү процесс нь маш удаан явагдах тул одоогийн бидний амьдрал нөлөөлөхгүй. Туршилтын үр дүнд өнөөдрөөс яг 1 тэрбум жилийн дараа 1,000,002,021 онд хүчилтөрөгчийн хэмжээ амьдрах боломжгүй түвшинд хүртэл буурах болно.

Судалгааны багийн гишүүн Казуми Озаки хэлэхдээ тэд энэхүү тооцоог 400,000 удаа давтаж хийсний үр дүнд гарсан хариу гэлээ. Дэлхий 2.5 тэрбум жилийн өмнө хүчилтөрөгчөөр баялаг гариг ​​болсон.

НАСА 3

Орчин үеийн хамгийн аюултай асуудал бол дэлхийн дулаарал юм

Хүчилтөрөгчийн хомстол үүсэхэд нэг тэрбум жил байгаа боловч хүн төрөлхтөнд хамгийн том аюул заналхийлж байгаа зүйл бол дэлхийн дулаарал ба уур амьсгалын өөрчлөлт юм.

НАСА 2

Дэлхийн дулаарал

Цар тахлын эхэн үед дэлхийн дулаарал удааширч байсан хэдий ч одоогоор дэлхийн дулаарал зогсолтгүй нэмэгдсээр байна. Одоогийн дэлхий аж үйлдвэржилтийн өмнөх үеэс 1.5 градусаар дулаарсан байна.

эх сурвалж