Аваргуудын Лигийн Paris Saint-Germain, Başakşehir багуудын хооронд болсон тоглолтод шүүгч Sebastian Colțescu Başakşehir-ийн туслах дасгалжуулагч Pierre Webo-д арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхсан үг хэлсэн. UEFA өнгөрсөн сард Colțescu-г арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхсан үг хэлсэнд бус зохисгүй зан авир гаргасны төлөө шийтгэнэ гэж мэдэгдсэн. Румын шүүгчийг 2020-21 оны улирлыг дуустал үүрэгт ажлаас нь чөлөөлжээ.

UEFA-гийн ёс зүй, сахилгын хорооноос Аваргуудын Лигт тоглосон  Saint-Germain, Başakşehir багуудын тоглолтын үеэр арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхсан үг хэрэглэсэн Румыны шүүгч Sebastian Colțescu-д ямар шийтгэл оногдуулсныг зарлав.

Аваргуудын 1

Шүүгчээр ажиллах эрхийг нь тодорхой хугацаагаар цуцаллаа.

UEFA-гийн Сахилгын Журмын 11 дүгээр зүйлийн 1-р заалт болон 6 дугаар заалтыг зөрчсөн тул шүүгч Constantin Colțescu-г 2020-21 оны улирал дуустал шүүгчийн үүрэг гүйцэтгэхийг түдгэлзүүлэв, өөрөөр хэлбэл 2021 оны 6-р сарын 30 хүртэл. Түүнчлэн UEFA Başakşehir-ийн туслах дасгалжуулагч Pierre Webo-д PSG-ийн тоглолтын үеэр “Спортын бус авир гаргасан” тул 1 тоглолтын торгууль оногдуулсан гэж мэдэгдэв.

Sebastian 2

Ёс зүйн сургалтад хамрагдана.

Sebastian Colțescu 2021 оны 6-р сарын 30-наас өмнө UEFA-гийн шүүгчдийн тогтоосон нөхцөлөөр сургалтын хөтөлбөрт хамрагдахаар болсон. Энэхүү шийдвэрийг гаргахдаа зохисгүй зан авир гаргасантай нь холбогдуулан авч үзсэн бөгөөд арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхах үзэл болон бусад ялгаварлан гадуурхах үйлдлийг зөрчөөгүй гэж UEFA мэдэгдэв.

эх сурвалж