YouTube нь Калифорни мужийн Сан Брунод төвтэй АНУ-ын бичлэг хуваалцах зорилготой вебсайт бөгөөд 2006 оноос хойш Google ХК-нийн охин компаниар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Монголын хамгийн их дагагчтай YouTube сувгуудыг жагсаавал:

ASMR SOUND QUEEN болон TesoCorp сувгуудыг уг жагсаалтад оруулаагүй бөгөөд эдгээр сувгууд нь АНУ-ын YouTube суваг гэж тэмдэглэгдсэн байдаг.

ASMR SOUND QUEEN суваг 1.48 сая дагагчтай.

TesoCorp суваг 1.14 сая дагагчтай.

 

10. Batzorig Vaanchig

Ангилал: Film

Бичлэгийн тоо: 29

Дагагчийн тоо: 180 мянга

Ангиллаараа дэлхийд: 6616-д

 

9. Maamuu

Ангилал: Film

Бичлэгийн тоо: 398

Дагагчийн тоо: 189 мянга

Ангиллаараа дэлхийд: 6369-т

 

8. positive mongolians

Ангилал: Entertainment

Бичлэгийн тоо: 622

Дагагчийн тоо: 212 мянга

Ангиллаараа дэлхийд: 24295-д

 

7. Mongolia’s Got Talent

Ангилал: Entertainment

Бичлэгийн тоо: 587

Дагагчийн тоо: 213 мянга

Ангиллаараа дэлхийд: 24202-т

 

6. UB Comedy Club

Ангилал: Comedy

Бичлэгийн тоо: 369

Дагагчийн тоо: 230 мянга

Ангиллаараа дэлхийд: 4117-т

 

5. ARTGER

Ангилал: Entertainment

Бичлэгийн тоо: 209

Дагагчийн тоо: 313 мянга

Ангиллаараа дэлхийд: 18120-т

 

4. Tushig

Ангилал: Entertainment

Бичлэгийн тоо: 218

Дагагчийн тоо: 362 мянга

Ангиллаараа дэлхийд: 16231-т

 

3. Gremix

Ангилал: Gaming

Бичлэгийн тоо: 526

Дагагчийн тоо: 555 мянга

Ангиллаараа дэлхийд: 5345-д

 

2. Mesmerism Official


Ангилал: Comedy

Бичлэгийн тоо: 232

Дагагчийн тоо: 556 мянга

Ангиллаараа дэлхийд: 1946-д

 

1. The Hu

Ангилал: Music

Бичлэгийн тоо: 46

Дагагчийн тоо: 1.08 сая

Ангиллаараа дэлхийд: 3453-т

эх сурвалж