Эдгээр оддыг том болсон байж магадгүй, гэхдээ тэдний царай нэг ч өдөр хөгшрөөгүй байна.

1. Jimin (BTS)

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.
Та Жиминий булцгар хацар, булбарай уруулыг өөр хэн нэгэнтэй андуурч болохгүй.

 

2. Chaeyoung (TWICE)

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

3. Somi

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

4. Jungkook (BTS)

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

5. V (BTS)

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

6. IU

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.
Түүний нүднээс та IU гэдгийг үргэлж мэдэж болно.

 

7. G-Dragon

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

8. Suzy Bae

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

9. Kai (EXO)

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

10. Nayeon (TWICE)

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

11. D.O. (EXO)

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

12. Tzuyu (TWICE)

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

13. Jihyo (TWICE)

Одоо хүртэл нялх хүүхдийнхээ зурагтай яг адилхан харагддаг Солонгосын 13 оддыг танилцуулж байна.

эх сурвалж