Дэлхийн хамгийн алдартай, хамгийн хайртай 20 кино магадгүй энэ киног үзвэл танд нэгийг бодогдуулна.

Та энэхүү 20 киног заавал цаг гаргаж үзээрэй

1. Forrest Gump (1994)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

2. The Shawshank Redemption (1994)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

3. The Green Mile (1999)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

4. Into the Wild (2007)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

5. The Truman Show (1998)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

6. A Beautiful Mind (2001)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

7. The Pursuit of Happyness (2006)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

8. Saving Private Ryan (1998)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

9. The Theory of Everything (2014)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

10. 3 Idiots (2009)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

11. The Intouchables (2011)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

12. Whiplash (2014)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

13. Life Of Pi (2012)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

14. Life Is Beautiful (1997)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

15. Good Will Hunting (1997)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

16. One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

17. The Pianist (2002)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

18. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

19. It’s a Wonderful Life (1946)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

20. D.ead Poets Society (1989)

Таны амьдралыг өөрчлөх 20 кино

 

эх сурвалж