Дэлхий ертөнц гайхалтай, гайхаад баршгүй зүйлээр дүүрэн билээ, Түүний өчүүхэн гайхалтай хэсэг нь ховордсон ан амьтад билээ.

Ингээд танд нэн ховордсон гайхалтай жигүүртэн шувуудын хөргийг сонирхуулъя

 

Хошууч Митчелл Кокатоо

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Перугийн Инка Терн

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Якобин тагтаа

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Гималайн монал

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Саарал шар шувуу

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Мөнгөн уяатай Польшийн тахиа

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Виктория титэмтэй тагтаа

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Виржиниа Кардинал

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Toco Toucan

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Никобар тагтаа

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Саарал титэмтэй тогоруу

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Андын нурууны Хад-Хад

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Филиппиний бүргэд

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Урт сүүлт Broadbill

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Далайн бяцхан нугас

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Шөүбил

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Vultrurine Guineafowl

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Цэнхэр хөх

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Филиппиний бүргэд

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Египетийн тас шувуу

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Голдиан Финч

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

Хаан тас шувуу

Хувийн хэв шинжээрээ дүүрэн ховор, ховордсон шувуудын гайхалтай хөрөг зураг

 

эх сурвалж