Эдгээр жилүүдэд аав, хүү хоёр хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харах нь үнэхээр гайхалтай.

1986

Аав

 

 

1987

 

 

1988

 

 

1989

 

 

1990

 

 

1991

 

 

1992

 

 

1993

 

 

1994

 

 

1995

 

 

1996

 

 

1997

 

 

1998

 

 

1999

 

 

2000

 

 

2001

 

 

2002

 

 

2003

 

 

2004

 

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2015