Та энэ зургийг 2-с дээш удаа үзэж байж ойлгоно. Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

1. Нохой хүн болоход …

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

2. Энэ хүүхэд үнэхээр ийм хөлтэй гэж үү?

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

3. Өнөөдөр Филли дундуур явж байхдаа өнгөлөн далдлагдсан барилгатай таарлаа.

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

4. Сонин харагддаг юм бэ?

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

5. Машин нь шонгийн гэрэл барьж байх шиг байна.

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

6. Эхлээд нохой байна гэж харлаа

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

 

7. Энийг зарж байна…

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

8. Энэ бол маш хүчтэй шүүгээ юм.

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

 

9. 2 толгойтой нохой

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

10. Зөзө агаар дээр хэвтэж байна гэнэ үү. Үнэндээ үсэрч буй муур юм.

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

11. Агаарт хөвж буй хүн

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

12. Тэр зүгээр л шатны ард хэвтэж байна.

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

13. Үүлэн дээгүүр алхаж буй муур л …

 

Таныг төөрөгдүүлж мэдэгдэхүйц 13 зураг.

 

эх сурвалж