“PlayStation” консоль дээр “GTA 5” (Grand theft auto) тоглодог тоглоомын хорхойтнууддаа зориулан хүргэдэг цуврал нийтлэлийн маань 3 дах дугаар “Canis (GTA 5) VS Jeep”-ээр үргэлжлэн хүрч байна.

Тайлбар: “PSN” нь “PlayStation Network” буюу онлайн тоглох тоглогчийн нэр.

 

“Canis” нь нийт 10 машин байгаа ба үүнээс 8 нь “Jeep”-ийн машин бол үүн дээр “Citroën” болон “Rezvani Motors” хоёрын машин нэмэгддэг. Эхний машин бол:

 

1. “Bodhi” VS “Kaiser Jeep M715”

Үнэ/Price: $25,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

Нэмэлт тайлбар: Та бүхэн уг машиныг “Trevor”-ийн машин гэдгээр нь андахгүй байх.

 

2. “Mesa, Crusader” VS “Jeep Wrangler JK”

Үнэ/Price: $20,000; $87,000; $225,000

Худалдагдах газар/Sale location: Exports and Imports; Werryweather variant; Warstock Cache & Carry

Нэмэлт тайлбар: Цэргийн, Offroad болон энгийн гэсэн 3 төрөл байдаг. Гудамжнаас дээрэмдэх, дэлгүүрээс худалдан авах эсвэл “Werryweather”-лүү залгаж дээрэмдэх зэрэг өөрийн болгох боломжтой.

3. “Seminole” VS “Grand Cherokee WJ”

Үнэ/Price: $30,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

4. “Seminole Frontier” VS “Cherokee XJ”

Үнэ/Price: $678,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

5. “Kamacho” VS “Crew Chief 715 concept”

Үнэ/Price: $345,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

6. “Kalahari” VS “Citroën Méhari”

Үнэ/Price: $40,000; $51,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

Нэмэлт тайлбар: “Kalahari” нь дээвэртэй дээвэргүй гэсэн 2 төрөл байдаг.

 

7. “Freecrawler” VS “Rezvani Tank”

Үнэ/Price: $597,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motorsport

 

 

  1. “Benefactor” VS “Mercedes Benz”
  2. “Obey” VS “Audi”
  3. “Canis” VS “Jeep”
  4. “Ubermacht” VS “BMW”
  5. “Albany” VS “Cadillac”
  6. “Annis” VS “Nissan”
  7. “Bürgerfahrzeug (BF)” VS “Volkswagen”
  8. “Bollokan” VS “Hyundai”