“PlayStation” консоль дээр “GTA 5” (Grand theft auto) тоглодог тоглоомын хорхойтнууддаа зориулан хүргэдэг цуврал нийтлэлийн маань 4 дэх дугаар “Ubermacht (GTA 5) VS BMW”-аар үргэлжлэн хүрч байна.

Тайлбар: “PSN” нь “PlayStation Network” буюу онлайн тоглох тоглогчийн нэр.

 

“Ubermacht” нь нийт 11 машин байгаа ба үүнээс 10 нь “BMW”-ийн машин бол үүн дээр “Revolter” гэх нэртэй “Cadillac” үйлдвэрийн машин нэмэгддэг.

Эхний машин бол:

 

1. “Sentinal Classic” VS “M3 E30”

Үнэ/Price: $650,000; $487,500

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

Нэмэлт тайлбар: Trade хийн хямдралтай үнээр авах боломжтой.

 

2. “Zion Classic” VS “M635CSi E24”

Үнэ/Price: $812,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

3. “Oracle XS” VS “7 Series E65”

Үнэ/Price: $82,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

4. “Oracle” VS “6 series”

Үнэ/Price: $80,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

5. “Zion Cabrio” VS “M6 convertible E63”

Үнэ/Price: $65,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

6. “Zion” VS “M6 E63”

Үнэ/Price: $60,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

7. “Sentinal” VS “335i Cabrio E93”

Үнэ/Price: $95,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

8. “Sentinal XS” VS “M3 E92”

Үнэ/Price: $60,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

9. “SC1” VS “M1 Homage concept”

Үнэ/Price: $1,603,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motorsport

 

10. “Rebla” VS “MX5 G05”

Үнэ/Price: $1,175,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motorsport

Нэмэлт тайлбар: Өмнөх дугаарууд дундаас хамгийн сайн суулт авдаг нь байлаа. Ингээд бонус зураг “Rebla GTS”.

 

11. “Revolter” VS “Casillac Escala Concept”

Үнэ/Price: $1,610,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motorsport

 

 

  1. “Benefactor” VS “Mercedes Benz”
  2. “Obey” VS “Audi”
  3. “Canis” VS “Jeep”
  4. “Ubermacht” VS “BMW”
  5. “Albany” VS “Cadillac”
  6. “Annis” VS “Nissan”
  7. “Bürgerfahrzeug (BF)” VS “Volkswagen”
  8. “Bollokan” VS “Hyundai”