Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? Эхний цуварлаас авхуулаад одоог хүртэл ямар дүр төрхтэй болсон бэ.  2022 онд шинэ цуврал хийгдэх өндөр магадлалтай байгаа

 

1. Шон Бин – Эддард Старк

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

2. Иван Реон – Рамсай Болтон

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

3. Николай Костер-Вальдау – Хайме Ланнистер

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

4. Maisie Williams – Арья Старк

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

5. Ричард Мадден – Робб Старк

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

6. Гэтин Энтони – Ренли Баратеон

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

7. Роуз Лесли – Игритт

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

8. Жон Брэдли – Самуэлл Тарли

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

9. Финн Жонс – Лорас Тайрелл

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

10. Carice van Houten – Мелисандре

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

11. Дин-Чарльз Чапман – Томмен Баратеон

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

12. Керри Инграм – Ширин Баратеон

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

13. Альфи Аллен – Теон Грейжой

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

14. Конлет Хилл – Лорд Варис

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

15. Питер Динклэйж – Тирион Ланнистер

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

16. Лена Хиди – Серсей Ланнистер

 

Хаадын тоглоом -ын жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

 

эх сурвалж