“PlayStation” консоль дээр “GTA 5” (Grand theft auto) тоглодог тоглоомын хорхойтнууддаа зориулан хүргэдэг цуврал нийтлэлийн маань 5 дах дугаар “Albany (GTA 5) VS Cadillac”-аар үргэлжлэн хүрч байна.

Тайлбар: “PSN” нь “PlayStation Network” буюу онлайн тоглох тоглогчийн нэр.

 

“Albany” нь нийт 17 машин байгаа ба үүнээс 13 нь “Cadillac”-ийн машин бол үүнээс “Cavalcade”, “Primo”, “Manana” моделууд нь он болон загвар зэргээр ялгаатай 2 төрлүүд байгаа. Бусад нь “Lincoln”, “Buick” гэх мэт машинууд байдаг.

Эхний машин бол:

 

1. “Alpha” VS “Elmiraj”

Үнэ/Price: $150,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motors

 

 

2. “Emperor” VS “de Ville (1977-1984)”

Үнэ/Price: –

Худалдагдах газар/Sale location: –

 

3. “Manana” VS “Eldorado (1967-1970)”

Үнэ/Price: $10,000

Худалдагдах газар/Sale location: Benny’s orginal motors

Нэмэл тайлбар: “Manana” загвар нь “Benny’s orginal motors”-оор илүү гоё тоноглох боломжтой байдаг ба дээвэртэй болон дээвэргүй 2 янз байдаг.

 

 

4. “Primo” VS “Seville (1998-2004)”

Үнэ/Price: $9,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos; Benny’s Original Motor Works

Нэмэл тайлбар: “Manana” загвар нь “Benny’s orginal motors”-оор илүү гоё тоноглох боломжтой байдаг.

 

 

5. “Roosevelt” VS “341A Town Sedan (1928)”

Үнэ/Price: $750,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motors

Нэмэлт тайлбар: “Roosevelt Valor” гэх загвар байдаг ба ганц нэг жижиг ялгаанаас өөр онцын ялгаа байхгүй санагдсан.

 

6. “Virgo” VS “Eldorado (1970)”

Үнэ/Price: $195,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motors

 

 

7. “V-STR” VS “CTS-V (2019)”

Үнэ/Price: $1,285,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motors

 

8. “Cavalcade” VS “Escalade (2002-2006)”

Үнэ/Price: $60,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

9. “Cavalcade” VS “Escalade (2007-2014)”

Үнэ/Price: $70,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

10. “Hermes” VS “Buick Super”

Үнэ/Price: $535,000

Худалдагдах газар/Sale location:Southern San Andreas Super Autos

 

11. “Washington” VS “Lincoln Town Car (1998-2011)”

Үнэ/Price: $15,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

12. “Stretch” VS “Lincoln Town Car limousine (1998-2011)”

Үнэ/Price: $30,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

13. “Buccaneer” VS “Buick Riviera (1963-1965)”

Үнэ/Price: $29,000

Худалдагдах газар/Sale location: Benny’s original motors

Нэмэлт тайлбар: “Benny’s original motors”-оор тоноглох боломжтой.

 

 

  1. “Benefactor” VS “Mercedes Benz”
  2. “Obey” VS “Audi”
  3. “Canis” VS “Jeep”
  4. “Ubermacht” VS “BMW”
  5. “Albany” VS “Cadillac”
  6. “Annis” VS “Nissan”
  7. “Bürgerfahrzeug (BF)” VS “Volkswagen”
  8. “Bollokan” VS “Hyundai”