Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна. Биднийг энд хоолоо голж байхад дэлхийн хаа нэгтээ… Иймд байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун амьдарцгаая

 

1. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

2. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

3. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

4. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

5. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

6. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

7. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

8. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

9. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

10. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдарцгаая найзуудаа!!!

 

Та өөр газар төрсөн болохоор азтай байна.

эх сурвалж