“PlayStation” консоль дээр “GTA 5” (Grand theft auto) тоглодог тоглоомын хорхойтнууддаа зориулан хүргэдэг цуврал нийтлэлийн маань 7 дах дугаар “Bürgerfahrzeug (BF) (GTA 5) VS Volkswagen”-аар үргэлжлэн хүрч байна.

Тайлбар: “PSN” нь “PlayStation Network” буюу онлайн тоглох тоглогчийн нэр.

 

“Bürgerfahrzeug (BF)” нь нийт 9 машин байгаа ба үүнээс 3 нь “Volkswagen”-ийн машин байдаг бол бусад нь өөр төрлийн машин.

Эхний машин бол:

 

1. “Bifta” VS “Meyers Manx”

Үнэ/Price: $75,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

2. “Club” VS “Volkswagen Golf Mk1”

Үнэ/Price: $1,280,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

3. “Dune Buggy” VS “Sandrail”

Үнэ/Price: $20,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

4. “Dune Fav” VS “Sandrail/Desert Patrol Vehicle”

Үнэ/Price: $1,130,500

Худалдагдах газар/Sale location: Warstock Cache & Carry

 

 

5. “Injection” VS “VW Fusca Buggy (1963)”

Үнэ/Price: $16,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

6. “Ramp Buggy” VS “Flip car (Fast & Furious 6)”

Үнэ/Price: $2,400,000

Худалдагдах газар/Sale location: Warstock Cache & Carry

Нэмэлт тайлбар: “Ramp Buggy” нь “Fast & Furious 6” кино дээр гадаг загвартай төстэй.

 

 

7. “Raptor” VS “BMW-powered T-Rex”

Үнэ/Price: $648,000

Худалдагдах газар/Sale location: Legendary Motors

 

 

8. “Surfer” VS “Volkswagen Type 2”

Үнэ/Price: $11,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

9. “Weevil” VS “Volkswagen Type 1 Beetle”

Үнэ/Price: $652,000

Худалдагдах газар/Sale location: Southern San Andreas Super Autos

 

 

  1. “Benefactor” VS “Mercedes Benz”
  2. “Obey” VS “Audi”
  3. “Canis” VS “Jeep”
  4. “Ubermacht” VS “BMW”
  5. “Albany” VS “Cadillac”
  6. “Annis” VS “Nissan”
  7. “Bürgerfahrzeug (BF)” VS “Volkswagen”
  8. “Bollokan” VS “Hyundai”